Danh sách lớp mới Dạy Kèm Môn Văn Ngày 14/12/2018

Có tổng số 66 lớp mới (0.0033 giây)

Mã lớp:37987
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:37985
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương - Bình Dương
Mức lương:600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên năm 2 hoặc năm 3
Mã lớp:37981
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Mức lương:500,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:37937
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm kinh nghiệm
Mã lớp:37931
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đứng lớp
Mã lớp:37879
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Thạch An - Cao Bằng
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên kinh nghiệm
Mã lớp:37837
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Thành phố Nam Định - Nam Định
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:37802
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đứng lớp cấp 2.
Mã lớp:37752
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:37669
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ
Mức lương:700,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:37634
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Tỉnh Sóc Trăng - Sóc Trăng
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:37606
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình
Mức lương:650,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:37585
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm Nghành Văn
Mã lớp:37577
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:37571
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Trường Sa - Khánh Hòa
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm kinh nghiệm
Mã lớp:37533
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Mức lương:500,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:37528
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên đứng lớp
Mã lớp:37498
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Mức lương:600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân Chuyên Văn
Mã lớp:37489
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm kinh nghiệm
Mã lớp:37424
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Huyện Kiên Lương - Kiên Giang
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên